top of page

Vergoeding

Zorg die wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekeraar

Als klinisch psycholoog behandel ik complexe psychische en psychiatrische problematiek. Met name ernstige angst en stemmingsproblemen, problemen in de impulscontrole en emotieregulatie, dissociatie en/of persoonlijkheidsproblematiek.

Deze behandelingen vallen onder de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ). De S-GGZ wordt in principe volledig vergoed als huisarts daar naar toe heeft verwezen en de behandelaar een passend contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar hanteert een eigen risico van minimaal € 385,00: De vergoeding begint dus pas als het totaal van je ziektekosten uitstijgt boven het eigen risico. 

 

In sommige gevallen is minder intensieve behandeling voldoende. Dit is Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ). Een korte behandeling omvat maximaal 5 consulten, een middellange behandeling maximaal 8 consulten en een intensieve behandeling of een behandeling van een  chronische psychische stoornis maximaal 12 consulten. Bij sommige zorgverzekeraars heb ik geen contract. 

 

Ook de GB- GGZ wordt pas vergoed als het eigen risico is besteedt. Bij een korte behandeling kan de vergoeding in sommige gevallen daardoor kleiner uit vallen dan het eigen risico dat je zelf betaalt.

Psychotherapiepraktijk Heechein heeft voor 2020 met de volgende zorgverzekeraars een contract:

  • Friesland Zorgverzekeraar (GB-GGZ en S-GGZ).

  • VGZ (alleen S-GGZ) Inclusief IZZ, IZA, Univé.

  • CZ ( alleen S-GGZ). Inclusief OWM, Delta Loyd, OHRA.

  • Zilveren Kruis ( alleen S-GGZ). Inclusief OZF, Interpolis, FBTO, Avéro, Achmea, ProLife, Nedasco, IAK, Aevita.

  • Multizorg (GB-GGZ en S-GGZ). Inclusief ONVZ, VvAA, ASR, de Amersfoortse, Ditzo, Beter Dichtbij, Salland, Hollandzorg, Caresco, IAK, Turien en Co, Aevita, Eno, Zorg en Zekerheid.

  • DSW (GB-GGZ en S- GGZ). Inclusief inTwente, Stad Holland.

  • Menzis ( alleen S-GGZ). Inclusief Anderszorg.

  • Caresq (B-GGZ en S-GGZ).

 

Wanneer je op het logo van de zorgverzekeraar klikt onder aan deze pagina verschijnt meer informatie.

Zorg die niet wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering

Hulpverlening bij psychische klachten waar geen psychische stoornis aan ten grondslag ligt wordt alleen vergoed als daarvoor een aanvullende verzekering is afgesloten. Dat geldt voor de behandeling van relatie-, gezins- en werkproblemen (zoals burn-out) en reacties op stress veroorzakende gebeurtenissen ziekte, of rouw en verlies. Zonder aanvullende verzekering is het tarief € 95,00 voor een consult van 60 minuten.

Bij consult of advies op overige gebieden wordt een offerte gemaakt volgens een vooraf overeengekomen tarief, die achteraf met een factuur in rekening wordt gebracht.

Verhindering

Het komt bijna niet voor dat cliënten zonder bericht niet op een afspraak komen. Bij verhindering worden geen kosten in rekening gebracht. Wel wordt verwacht dat je je op tijd afmeldt (minimaal 24 uur vooraf aan het afgesproken tijdstip).

Zelf betaalde zorg

Het tarief voor zelfbetalers is 90% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven van de S- GGZ. Voor verzekeraars waarmee geen contract(en) zijn afgesloten wordt een tarief van 90% in rekening gebracht van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor S-GGZ.
 

caresq_duo.png
menzis_duo.png
bottom of page