top of page

Aanmelding

De praktijk

In mijn praktijk geef ik consult, advies, psychologische begeleiding en psychotherapie bij psychische, relationele en organisatorische vraagstukken.


Alle hulp is er op gericht om jou te ondersteunen, het beste uit jezelf te halen in relatie tot anderen en je context, ongeacht psychische, en/of interactionele problemen of problemen in je context.

 

Verwijzing via huisarts

Een verwijzing via de huisarts kan in de volgende stappen worden gerealiseerd:

  • De huisarts kan dit verwijsformulier invullen, dat vervolgens als verwijsbrief zal worden gebruikt.

  • Vervolgens kun je een afspraak maken voor een eerste gesprek (zie volgende paragraaf).

 

Intake

Je kunt een afspraak maken door 06 - 511 172 68 te bellen tijdens kantooruren, of een e-mail te sturen naar info@heechein.nl. Mocht je geen gehoor krijgen dan kun je de voicemail inspreken en bel ik terug. 

Praktijk Heechein heeft op dit moment een patiëntenstop. Zodra de wachtlijst is weg gewerkt en er weer ruimte is voor nieuwe aanmeldingen wordt dit vermeldt op deze website.

 

Wat moet ik meenemen naar de intake?

  • Verwijsbrief huisarts (specifieke vermelding BGGZ of SGGZ noodzakelijk).

  • Kopie zorgpas.

  • Kopie paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

  • Ingevuld intakeformulier

De behandeling

In de eerste fase van de behandeling vindt diagnostiek plaats. Hierbij wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Samen met jou wordt een behandelplan opgesteld met daarin afspraken over de vorm, inhoud, beoogde resultaat en de te verwachten duur van de behandeling. Waar aanvullende behandeling nodig is, wordt deze in overleg ingezet en afgestemd. Je huisarts krijgt hiervan bericht. Wanneer de behandeling wordt afgesloten ontvangt je huisarts opnieuw een brief.

 

Beroepsrichtlijnen

Ik werk volgens de beroepscode voor psychologen/psychotherapeuten. Dit betekent dat een beroepsgeheim gehanteerd wordt. Er wordt dus geen informatie aan derden verstrekt zonder jouw schriftelijke toestemming. 

Bij klachten kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van de LVVP.

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut GGZ, privacyverklaring, privacybeleid.

 

 

De praktijk heeft in november

2017 deel genomen aan een

praktijkvisitatie van de LVVP.

 

-------------------------------------------------

Praktijk Heechein werkt graag samen met een groeiend netwerk aan

collega's die aanvullende inspiratie en expertise bieden.

 

Enkele voorbeelden:

Psychiatriepraktijk Sneek

Harmen Zijlstra, (psychiater)

telefoonnummer: 06 - 400 122 13

www.psychiatriepraktijksneek.nl

Chaja Joosten Asscher (pedagoog)

telefoonnummer: 06-38642113.

www.jaopvoedadvies.nl

 

Charlotte van der Wall (klinisch psycholoog)

telefoonnummer: 06-53921643.

www.kien.nu

bottom of page